Ter verduidelijking

Men heeft mij erop gewezen dat mijn vorige post niet echt constructief was, dat hij beledigend was en beneden mijn niveau. Men heeft dat voor alle duidelijkheid op een vriendelijke en beschaafde manier gedaan, waarvoor dank. Ik wil hier graag even op reageren.

Constructief?

Men heeft mij erop gewezen dat mijn vorige post niet echt constructief was, dat hij beledigend was en beneden mijn niveau.

Was mijn post constructief? Nee, dat kan ik niet beweren. Heb ik er iets mee bereikt? Nee, waarschijnlijk niet. Dat was ook niet de bedoeling. Had ik mijn post dan beter niet gepubliceerd? Misschien, ik weet het niet. Tot nader order ben ik een blogger en geen politicus, en ik probeer in mijn blog ook iets van mezelf te stoppen. Die avond was dat het loodzware gevoel dat ik overhield na de verkiezingsdag.

Beneden mijn niveau? Dat zou kunnen – ik laat het aan anderen over om te beoordelen wat “mijn niveau” is. Het zal duidelijk zijn dat ik deze post niet eerst geschreven, de dag daarna herschreven en dag dáárna nog eens herlezen heb, zoals ik gewoonlijk doe. Dat deze post ingegeven was door de teleurstelling van het moment. En ik heb in elk geval reacties van hoger niveau zien passeren, zoals die van David Dessers (Groen) of Seppe De Meulder (PVDA). Tot daar wil ik zonder problemen meegaan in de kritiek.

Beledigend?

Was mijn post beledigend? Daar wil ik toch wat dieper op ingaan.

Voor de duidelijkheid: ik heb niet gezegd – noch bedoeld – dat bijna de helft van de Vlamingen xenofobe egoïsten zijn – dat weiger ik te geloven.

Voor de duidelijkheid: ik heb niet gezegd – noch bedoeld – dat bijna de helft van de Vlamingen xenofobe egoïsten zijn – dat weiger ik te geloven. Ik geloof zelfs niet dat alle leden van de N-VA xenofoob zijn. Wat ik gezegd heb, is dat bijna de helft van de Vlamingen gestemd hebben voor “xenofobe, egoïstische, deels racistische partijen die bovendien de opwarming van de aarde niet als een dringend probleem beschouwen.”

Dat zijn niet zomaar wat scheldwoorden die ik uit mijn duim gezogen heb uit frustratie. Ik kan dit wel degelijk onderbouwen met argumenten.

Xenofobie

Om te beginnen was er de campagne van N-VA rond het migratiepact. Die beschouw ik toch wel als xenofoob. De campagne werd snel offline gehaald, maar ze is toch maar eerst online gezet. Vlaams Belang kwam vervolgens met een gelijkaardige campagne.

Er waren ook de tweets en andere communicatie van Theo Francken, herinner u bijvoorbeeld de hashtag #opkuisen die hij gebruikte i.v.m. de vluchtelingen in het Maximiliaanpark. Dat is een respectloze, op zijn minst aan racisme grenzende manier van communiceren over mensen. Niet alle N-VA’ers communiceren op die manier, maar aangezien de voorzitter hem steeds blijft steunen, kan ik enkel concluderen dat dit in lijn is met de partijstandpunten. En dat de N-VA dus een xenofobe partij is.

En dat ging dan nog enkel over de stijl – veel belangrijker zijn natuurlijk de inhoud en het beleid. Toen Theo Francken het aantal asielaanvragen kunstmatig beperkte tot 50 per dag, ontzegde hij mensen willens en wetens een fundamenteel recht, het recht om asiel aan te vragen, en schond hij dus Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Wanneer het aantal asielaanvragen per dag daalt, wordt dat zonder meer als goed nieuws gecommuniceerd. De vraag hoe dat komt, wordt niet gesteld. Het maakt niet uit voor de N-VA – als ze niet hier zijn, is dat goed nieuws. Dat noem ik xenofoob en egoïstisch.

Wanneer het aantal asielaanvragen per dag daalt, wordt dat zonder meer als goed nieuws gecommuniceerd. De vraag hoe dat komt, wordt niet gesteld. Zijn er minder mensen die reden hebben om asiel aan te vragen? Vragen ze nu elders asiel aan? Verdwijnen ze gewoon in de illegaliteit? Of geraken ze niet meer hier door de strengere grensbewaking, zodat ze nu in mensonterende omstandigheden moeten zien te overleven ergens buiten de EU en hun fundamenteel recht om asiel aan te vragen niet meer kunnen uitoefenen? Het maakt niet uit voor de N-VA – als ze niet hier zijn, is dat goed nieuws. Dat noem ik xenofoob en egoïstisch.

En dan zijn er nog de herhaaldelijke oproepen van Francken aan NGO’s om vooral geen verdrinkende vluchtelingen meer te redden omdat er daardoor nog meer zouden komen. Dat is niet alleen niet bewezen – het is ook geen reden. Artikel 3 van de UVRM zegt dat iedereen recht heeft op leven, en Artikel 2 zegt dat mensenrechten voor iedereen gelden, ongeacht hun land van herkomst en de status van dat land. Beslissen om iemand niet te redden omdat dat nadelig is voor je eigen situatie, zou dus geen optie mogen zijn.

Klimaat

De redenering van Bart De Wever is even absurd als zeggen: “Ik ben tot nu toe nooit gestorven, dus vandaag zal ik ook wel niet sterven,” en vervolgens te voet de E40 oversteken.

Dat de N-VA niet bepaald staat voor een efficiënt klimaatbeleid, heb ik in deze post al uitgebreid beargumenteerd. Het komt erop neer dat de redenering van Bart De Wever – we zijn in het verleden alle problemen te boven gekomen dus dat zal nu ook gebeuren – even absurd is als zeggen: “Ik ben tot nu toe nooit gestorven, dus vandaag zal ik ook wel niet sterven,” en vervolgens te voet de E40 oversteken.

De enige Vlaamse partijen die volgens Climate Action Network Europe nog slechter scoren qua klimaatbeleid zijn CD&V en – u raadt het al – Vlaams Belang.

Racisme

Echt zuiver racisme komt bij N-VA misschien niet echt vaak voor, al vind ik dat de communicatie van Theo Francken vaak grenst aan racisme. De banden die er waren met een organisatie als Schild en Vrienden tonen dat de partij niet vrij was van enig racisme, maar de personen in kwestie zijn door de partijtop wel snel verwijderd. Wat Vlaams Belang betreft, is er geen twijfel: Dries Van Langenhove was één van hun lijsttrekkers, en voor verdere argumentatie verwijs ik u graag door naar Joël De Ceulaer in De Morgen.

Egoïsme

Ten slotte het woord egoïstisch. Dat is gemakkelijk. Mensen aan hun lot overlaten in overbevolkte kampen of laten verdrinken in de Middellandse zee omdat je bang bent anders teveel van je eigen welvaart te moeten delen – dat is egoïstisch. Weigeren je levensstijl aan te passen om de aarde leefbaar te houden voor de mensen die na ons komen, is dat ook.

Beschaving

Het gaat hier om de partij wiens voorzitter zijn tegenstanders niet alleen publiekelijk uitscheldt voor dreumes of paljas, maar hen soms zelfs dood wenst. Als je achter zo iemand aanloopt, moet je zelf ook tegen een belediging kunnen.

Als ik de N-VA of haar leden beledigd heb door deze analyse, dan wil ik mij daar bij deze absoluut niet voor verontschuldigen. Het gaat hier om de partij wiens voorzitter zijn tegenstanders niet alleen publiekelijk uitscheldt voor dreumes of paljas, maar hen soms zelfs dood wenst. Als je achter zo iemand aanloopt, moet je zelf ook tegen een belediging kunnen.

Wat betreft de kiezers – er kunnen veel redenen zijn waarom iemand op Vlaams Belang of N-VA stemt. Er kunnen allerlei legitieme bezorgdheden aan de basis liggen. Daarom ben je nog geen xenofobe klimaatontkenner. Maar ik heb hierboven niets verteld dat niet algemeen geweten is – als je dit allemaal weet en toch op één van deze partijen stemt, dan betekent dat wel dat je die bezorgdheden blijkbaar belangrijk genoeg vindt om xenofobie en gebrek aan klimaatbeleid erbij te nemen.

Hoe moeten migranten, vluchtelingen, Franstaligen, klimaatspijbelaars in ons land zich voelen na deze verkiezingsuitslag? Zouden zij ook niet beledigd zijn?

Mijn uitspraak dat ik mij schaamde om Vlaming te zijn, kan misschien als beledigend ervaren worden door sommigen – daar kan ik inkomen. Maar hoe moeten migranten, vluchtelingen, Franstaligen, klimaatspijbelaars in ons land zich voelen na deze verkiezingsuitslag? Zouden zij ook niet beledigd zijn? Doe ik dan iets verkeerd als ik even wil benadrukken dat niet álle Vlamingen hierachter staan?

Dat N-VA niet goed scoort op het vlak van beschaving, dat zei ik voor de verkiezingen ook al. Toen was er niemand beledigd omdat er toen natuurlijk niemand diezelfde dag net voor de N-VA gestemd had. Maar dat was toen al mijn mening, en ik zie niet in waarom die na de verkiezingen veranderd zou moeten zijn. Mensen beledigen was nooit mijn bedoeling, maar als dat toch gebeurd is, vind ik dat geen reden om mijn mening te herzien.

De Vlaamse identiteit

Wat is die Vlaamse identiteit, als een groot deel van de Vlamingen op partijen stemt waar een ander groot deel koude rillingen van krijgt?

Tenslotte blijf ik ook achter mijn vraag over de Vlaamse identiteit staan, die velen zo belangrijk schijnen te vinden. Wat is die Vlaamse identiteit, als een groot deel van de Vlamingen op partijen stemt waar een ander groot deel koude rillingen van krijgt? Dat is een oprechte vraag die ik bij deze wil stellen aan iedereen die de Vlaamse identiteit hoog op zijn of haar prioriteitenlijst heeft staan. Ik verwelkom hun antwoorden.

Constructief

Ik heb deze post geschreven omdat ik kritiek van lezers niet zomaar wil negeren, en omdat ik duidelijk wil maken dat ik niet zomaar ben beginnen schelden omdat mijn favoriete partij niet de verwachte score heeft gehaald. Het kan zijn dat ik geen goeie verliezer ben, maar het ging mij niet zozeer om de zeer beperkte winst van Groen, wel om de overwinning van (extreem-)rechts.

Dit gezegd zijnde, zou ik nu graag weer overschakelen op het schrijven van min of meer constructieve dingen. Mensen met de vinger wijzen heeft immers geen zin. Wat alle andere partijen en hun sympathisanten nu te doen staat, is proberen de bezorgdheden van de N-VA- en VB-stemmers zo goed mogelijk te begrijpen, zodat we er een antwoord op kunnen bieden waarbij het klimaat en de mensenrechten niet in het gedrang komen. Alleen zo geraken we over vijf jaar aan betere scores, en op lange termijn aan een betere wereld.

11 gedachten over “Ter verduidelijking

 1. Ivm de Vlaamse identiteit….

  Je kan Vlaming zijn enkel en alleen omdat je in Vlaanderen woont en niet zo een heel groot belang hecht aan onze eigenheid. Je bent fan van verschillende culturen, en vindt het een verrijking als culturen mixen…

  Maar je kan je ook Vlaming voelen omdat je de waarden en gebruiken die hier door de eeuwen heen tot stand gekomen zijn heel belangrijk vindt en vooral wil behouden. Je vindt je eigen cultuur zeer waardevol en wil een maatschappij die vooral deze cultuur uitstraalt en promoot.

  “wat is die Vlaamse identiteit, als een groot deel van de Vlamingen op partijen stemt waar een ander groot deel koude rillingen van krijgt?”

  De tegenstelling is er voor mij niet…ze zit in het verschil wat voor de ene versus de andere Vlaming zijn betekent.
  Conservatief versus progressief.

  Like

  1. De gebruiken snap ik, maar het zijn die waarden waar ik mij vragen bij stel. Als een deel van de Vlamingen stemt voor partijen waar een ander deel van gruwt, dan vraag ik mij af of we wel allemaal dezelfde waarden hebben…

   Een van die waarden die hier door de eeuwen heen tot stand gekomen zijn (en op sommige andere plaatsen niet) zijn de mensenrechten. Ik vind het vreemd dat die dan opzijgeschoven worden zogezegd om “onze waarden” te beschermen.

   Like

   1. De bewering dat de mensenrechten opzijgeschoven worden is iets wat jij en waarschijnlijk vele anderen aan de linkerzijde zullen beweren. Je kan wel komen zwaaien met allerlei artikels, e.d. maar ik vind dat niet veel indruk maken. Als je dat vindt is het denk ik het beste om klacht in te dienen en daar de uitspraak van af te wachten.
    Ik ben ervan overtuigd dat alle partijen in Belgie deze rechten ondertekenen.

    Maar wat ik wel denk is dat zulke slogans even hol zijn als de bewering dat ‘alle vreemdelingen zijn profiteurs’ en ze zorgen gewoon voor een vijandige houding van links tov rechts. Olie op het vuur.

    Voor velen aan de rechterkant zijn de zogezegde geschonden mensenrechten dan ook helemaal geen topic. Wat wel topics zijn is bijvoorbeeld respect voor mekaar, gelijkheid man/vrouw, gelijkheid hetero/homo/etc… zich volgens onze gebruiken gedragen op straat en zeker in officiele functies, geen segregatie, een seculiere staat, faire uitkeringen, …

    Zolang men dat niet inziet aan de linkerkant blijven ze naast het probleem trappelen…

    Like

   2. @nicolugil Ik denk niet dat je klacht kunt indienen als je niet op een of andere manier zelf slachtoffer bent of een slachtoffer vertegenwoordigt. Los daarvan heb ik niet de tijd en het geld om klacht in te dienen tegen alle onrecht in de wereld, maar dat betekent toch niet dat ik er niet verontwaardigd over kan zijn?

    Er wordt wel degelijk soms klacht ingediend, en Belgie is ook al verschillende keren veroordeeld. Maar dan zegt Francken dat de rechter in kwestie wereldvreemd is en legt hij het vonnis naast zich neer.

    Ik ben ook voor gelijkheid en integratie, en ik wil gerust discussieren over wat dat precies inhoudt. We kunnen ook discussieren over hoeveel mensen we willen opvangen en onder welke voorwaarden. Maar dat kan allemaal toch nooit een reden zijn om iemand die aan het verdrinken is niet te redden? Als iemand in nood is en je kunt die helpen, dan doe je dat. Voor mij (en vele anderen) is dat een van de fundamentele waarden die wij als maatschappij moeten verdedigen. Als dit voor een groot deel van de Vlamingen nog ter discussie staat (ongeacht of dit nu wel of niet in strijd is met de mensenrechten), dan heb ik de indruk dat wij het als Vlamingen zelf niet eens zijn over wat onze “normen en waarden” dan precies zijn. Dat was mijn oorspronkelijk punt: men kan wel zeggen dat we onze waarden moeten verdedigen, maar wat betekent dat nog als er zo’n grote verschillen in normen en waarden zijn tussen Vlamingen onderling?

    Like

   3. Buiten een paar mensen waar ik geen rekening mee wil houden en wiens stem in geen enkele partij welkom is is er niemand tegen het redden van iemand die je ziet verdrinken.

    Maar dat is iets anders als proactief de wateren afvaren in de hoop iemand te kunnen gaan redden, die je dus net hebt aangemoedigd om toch maar zich op zee te wagen en er criminele organisaties mee sponsort.

    Ik zie hierin geen verschil in normen en waarden, wel hoe men ervoor zorgt dat men niet meer verdrinkt.

    “Los daarvan heb ik niet de tijd en het geld om klacht in te dienen tegen alle onrecht in de wereld, maar dat betekent toch niet dat ik er niet verontwaardigd over kan zijn?”

    Dat kan goed zijn, maar dan blijft het bij gratuite beschuldigingen die geen enkele factuele basis hebben en die er vooral voor zorgen dat door die te blijven herhalen, je mensen afstoot…

    Like

   4. Ik vind de hele discussie over klacht indienen tamelijk zinloos. Ik neem aan dat jij ook geen klacht hebt ingediend tegen de NGO’s die drenkelingen gered hebben.

    Als je vindt dat er geen factuele basis is zonder dat er een rechter een uitspraak gedaan heeft dan valt er eigenlijk niets meer te zeggen op dit forum…

    Like

   5. Dat vind ik nogal kort door de bocht, ik vind het prima als iemand zegt: ‘ik vind dit niet kunnen’, of ‘ik denk dat dat niet volgens wet xyz is’, maar ik vind het een brug te ver om vrij zelfzeker te beweren dat iemand de wet heeft overtreden….in elk geval zal ik dat (hoop ik) nooit beweren want daar vind ik mij niet onderlegd genoeg voor in die materie.

    Like

   6. Het gaat mij niet om de juridische interpretatie (waar ik inderdaad ook niet onderlegd in ben) maar om de idee achter de tekst. Iemand die de UVRM onderschrijft (d.w.z. die persoonlijk vindt dat alles wat daarin staat gerespecteerd moet worden), gaat niet kunstmatig mensen de toegang tot het aanvragen van asiel ontzeggen. Praktische beperkingen zijn een ander verhaal, maar doelbewust minder aanvragen per dag accepteren dan de dienst aankan, gaat in tegen de geest van de UVRM.

    Like

   7. Daar kan ik je geen ongelijk in geven. Ik kan anderzijds ook begrijpen dat men wil optreden tegen misbruik ervan…. ik weet zelf niet waar de juiste balans zit.

    Like

  2. Misbruik van de asielprocedure tegengaan doe je wat mij betreft door de aanvragen te evalueren en die aanvragen te weigeren waarvan je denkt dat ze misbruik willen maken van de procedure.

   Door mensen te verhinderen asiel aan te vragen weet je niet of je de profiteurs eruit haalt of mensen die echt hulp nodig hebben. Zo wordt het gewoon een loterij. Je kunt dan nog voorrang geven aan kwetsbare groepen, maar het is niet omdat iemand een alleenstaande gezonde man is dat hij geen recht kan hebben op asiel.

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s